Valentin nap alkalmából szeretném neked megmutatni, hogy hogyan ünneplik ezt a napot a különböző országokban. Természetesen spanyol és magyar nyelven is megtalálod a leírást és hozzá a szójegyzéket.

En Brasil: Es otro día

Un dato muy curioso sobre la celebración del día de los enamorados en Brasil, es que cambia la fecha. El habitual 14 de febrero es sustituido por un 12 de julio, víspera de San Antonio, patrón de los casamientos.

Brazíliában: Ez másik nap

Nagyon érdekes tény a brazil szerelmesek napjának megünneplésével kapcsolatban, hogy a dátum változik. A szokásos február 14-ét, július 12-re cserélték, mely napon San Antoniora, az esküvők védőszentjére emlékeznek.

Vocabulario – szójegyzék
dato = tény, adat
curioso = érdekes
la celebración = az ünneplés
día de los enamorados = szerelmesek napja
cambiar = váltani
la fecha = dátum
habitual = szokásos
patrón = védőszent
casamiento = esküvő, házasság

En Japón: Cuidado con el chocolate que regalas

El día de los enamorados es muy popular en Japón. Curiosamente, ir a cenar con tu pareja o hacer regalos especiales no está entre los tradiciones. El chocolate el regalo estrella en Japón. Tres tipos de chocolate existen para tal día.

  1. Los giri-choko: es chocolate simple, lo regalamos a los compañeros de trabajo o de clase.
  2. Los tomo-choko: es el chocolate para los amigos
  3. Los honmei-choko: es el chocolate que se regala a la persona que se ama. El envoltorio es muy elaborado, de precio elevado y comprado en una tienda especial.

Japánban: Vigyázz, milyen csokoládét ajándékozol!

A szerelmesek napja nagyon népszerű Japánban. Érdekes, elmenni vacsorázni a pároddal vagy különleges ajándékot készíteni nem szokás. A csokoládé a sláger ajándék Japánban. Háromféle csokoládé létezik erre a napra.

  1. A giri-choko: egyszerű csokoládé, osztálytársaknak, munkatársaknak ajándékozzuk.
  2. A tomo-choko: csokoládé a barátoknak
  3. A honmei-choko: ezt a csokit annak a személynek ajándékozzák, akit szerelemmel szeretnek. Drága termék, különleges csomagolásban, amit csak egy adott üzletben lehet megvásárolni.

Vocabulario – szójegyzék
cuidar = vigyázni
chocolate = csokoládé
regalar = ajándékozni
popular = népszerű
cenar = vacsorázni
pareja = pár, társ
tradición = hagyomány
existir = létezni
simple = egyszerű
compañeros de trabajo = munkatárs
envoltorio = csomagolás
elaborado = kidolgozott
elevado = magas (ár)

En Latinoamérica: serenatas, juegos..

A los latinos les encanta San Valentín. Por ejemplo para los ecuatorianos, las serenatas nunca pasan de moda, además regalan pastel y un ramo de flores. En México, en las escuelas el día 14 de febrero hacen juegos,  ponen un registro civil donde se casan (de broma). También hacen un buzón donde puedes poner cartas dirigidas a tu novio/a o a la persona que te gusta.

Latin-Amerikában: szerenádok, játékok..

A latinok imádják a Valentin napot. Például az ecuadoriaknak szerenádot adni sosem lesz divatjamúlt, továbbá süteményeket és egy csokor virágot is ajándékoznak. Mexikóban, február 14-én az iskolákban játszanak, felállítanak egy anyakönyvi standot, ahol a gyerekek összeházasodnak (viccből). Készítenek egy ládát is, ahova be lehet tenni leveleket a szerelmednek, vagy annak a személynek, aki tetszik neked.

Vocabulario – szójegyzék
serenata = szerenád
juego = játék
por ejemplo = például
además = továbbá
pastel = sütemény
ramo de flor = csokor virág
escuela = iskola
casarse = megházasodni, összeházasodni
de broma = viccből
carta = levél
dirigida = irányított

En Rusia: flores terriblemente caros

El precio de las flores en Rusia se incrementa tres veces cuando llega el día 14 de febrero. El aumento suele afectar principalmente las rosas y tulipanes, porque los amantes de Rusia son aficionados por las rosas rojas y los tulipanes blancos.

Oroszországban: virágok rettenetesen drágán

Mikor elérkezik február 14, Oroszországban a virágok ára megháromszorozódik. A növekedés főként a rózsákat és a tulipánokat érinti, mert Oroszországban a szerelmesek a vörös rózsákért és a fehér tulipánokért rajonganak.

Vocabulario – szójegyzék
terriblemente caro – rettenetesen drága
precio = ár
flor = virág
aumento = növekedés
principalmente = főként
amantes = szerelmesek, szeretők
aficionar = rajongani
rojo = piros
blanco = fehér

En Italia: Ferrero Rocher

Clichés romanticos, ir a cenar, comprar regalos originales, escribir carta de amor son básicos en este día. Sin embargo lo que más adoran los italianos, son los chocolates, principalmente la marca Ferrero Rocher.

Olaszországban: Ferrero Rocher

Romantikus klisék, vacsorázni menni, eredeti ajándékokat vásárolni, szerelmes levelet írni ezen a napon, alap. Mindazonáltal, amit a legjobban imádnak az olaszok, azok a csokoládék, főként a Ferrero Rocher.

Vocabulario – szójegyzék
cliché romantico = romantikus klisé
comprar = vásárolni
regalo original = eredeti ajándék
escribir = írni
carta de amor = szerelmes levél
básico = alap
sin embargo = mindazonáltal
adorar = imádni

En Estados Unidos: 900 millones de felicitaciones

En este país no solo se celebra el amor, sino también la amistad. En los colegios, los niños se dediquan entre ellos tarjetas o se regalan dulces. En Estados Unidos el día 14 de febrero se envían unos 900 millones de felicitaciones. Por la noche ven películas de Hollywood basadas en el día de los enamorados.

Az Egyesült Államokban: 900 millió köszöntés

Ebben az országban nem csak a szerelmet ünneplik, hanem a barátságot is. Az iskolákban a gyerekek köszöntőlapokat írnak vagy édességeket ajándékoznak egymásnak. Az Egyesült Államokban február 14-én nagyjából 900 millió üdvözlőlapot küldenek szét. Este hollywoodi filmeket néznek, melynek témája a szerelmesek napja.

Vocabulario – szójegyzék
felicitación = gratuláció
amistad = barátság
dulce = édesség
envíar = küldeni
noche = este
película = film
basada = alapú

China:

En China el número de rosas tiene un significado. El día 14 de febrero los hombres envían rosas a su mujer. Cada número de rosas tiene un significado especial. Si le envía una rosa el mensaje es: „Eres mi único amor!”. Si le envía once: „Eres mi favorita!”. Si le envía noventa y nueve: „Te prometo amor eterno!”. Y si le envía ciento ocho: „Cásate conmigo!”

Kínában a rózsák számának jelentése van. Február 14-én a férfiak rózsát küldenek asszonyaiknak. A számoknak különleges jelentésük van. Ha egy szál rózsát küld, az üzenet: „Az egyetlen szerelmem vagy!”. Ha 11 szál rózsát küld: „A kedvencem vagy!”. Ha 99 szál rózsát küld: „Örök szerelmet ígérek Neked!”. És, ha 108-at küld: „Gyere hozzám feleségül!”

Vocabulario – szójegyzék
número = szám
significado = jelentése
hombre = férfi
mujer =asszony, nő
envíar = küldeni
mensaje = üzenet
único = egyetlen
eterno = örök

En Finlandia:

En Finlandia el dia 14 de febrero es el día de la amistad. Se regalan tarjetas y pequeños regalos unos amigos a otros.

Finnországban február 14-e  a barátság napja. Üdvözlőlapokat és apró ajándékokat adnak egymásnak a barátok.