Jézus feltámadását szinte országonként más és más szokások szerint ünneplik. Vannak, akik a keresztény tisztelet szerint emlékeznek, vannak, akik vidámabb formában ünnepelnek. Hogy, hogyan? 9 ország szokásait ismerhetitek meg az alábbiakban. Fogadjátok szeretettel spanyolul, magyarul, szójegyzékkel.

Alemania

Este país festeja la Pascua adornando un árbol con huevos pintados de muchos colores. Y para ellos, estos árboles merecen tanta atención como los de Navidad, así que se esmeran por tener un árbol atractivo, ya sea que se trate de ramas con huevos que se colocan en la casa en floreros, o uno de los que estén plantados en sus jardines particulares.

Németország

Ez az ország úgy ünnepli a húsvétot, hogy fákat díszítenek fel színes, festett tojásokkal. Számukra ezek a fák ugyanolyan figyelmet érdemelnek, mint a karácsonyfák, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy vonzó fa legyen, akár tojással rendelkező ágakról van szó, amelyeket a ház körül, vázákban helyeznek el, vagy azokról, amelyeket a saját kertjükbe ültetnek.

Vocabulario = szójegyzék

Pascua – Húsvét, Alemania = Németország, país = ország, festejar = ünnepelni, adornar = feldíszíteni, árbol = fa, huevo = tojás, pintado = festett, color = szín, merecer = megérdemelni, atención = figyelem, navidad = karácsony, atractivo = vonzó, rama = ág, colocarse = elhelyezni, casa = ház, florero = váza, plantado = elültetett, jardin = kert

Australia

El protagonista de la Pascua tiene orejas y lleva huevos, pero no es exactamente un conejo. Estos roedores tienen mala imagen en este país porque se les considera una plaga, así que la imagen de la festividad es un marsupial conocido como bilbi. Tiene las orejas largas, como los conejos, pero su hocico es más parecido al de un ratón.

Ausztrália

A húsvét főszereplőjének hosszú füle van és tojásokat hoz, mégsem nyúl. Ezeknek a rágcsálóknak rossz hírük van ebben az országban, mert kártevőknek tekintik őket, ezért az ünnep jelképe egy erszényes állat, a bilby. Hosszú füle van, mint a nyúlnak, de az orra inkább hasonlít az egéréhez.

Vocabulario = szójegyzék

protagonista = főszereplő, pascua = húsvét, oreja = fül, llevar = vinni, exactamente = pontosan, conejo = nyúl, roedores = rágcsálók, festividad = ünnep, marsupial = erszényes állat, hocico = orr, ratón = egér

España

En la región de Cataluña, España, existe un pueblo llamado Verges, en donde la Pascua es una ocasión para reflexionar acerca de la brevedad de la vida. El Jueves Santo se lleva a cabo una procesión en la que las personas van disfrazadas de esqueletos; dicha procesión escenifica los pasajes bíblicos de la Pasión de Cristo mientras lanzan ceniza a su paso.

Spanyolország

A spanyolországi Katalónia régióban van egy Verges nevű falu, ahol a húsvét alkalom arra, hogy elmélkedjünk az élet rövidségéről. Nagycsütörtökön körmenetet tartanak, amelyben az emberek csontvázas jelmezbe öltöznek. Ez a felvonulás színre hozza a Passiót, azaz Krisztus szenvedésének bibliai szakaszait, miközben hamut szórnak maguk elé.

Vocabulario = szójegyzék

región = régió, existir = létezni, pueblo = falu, en donde = ahol, ocasión = alkalom = átgondol, töpreng, elmélkedik, brevedad = rövidség, vida = élet, Jueves Santo = Nagycsütörtök, procesión = körmenet, disfrazado = beöltözött, jelmezes, esqueleto = csontváz, mientras = miközben, ceniza = hamu, paso = lépés

Estados Unidos

La Pascua tiene sus raíces en la diosa pagana de la primavera y la fertilidad, Eostre. Según la leyenda, Eostre descubrió un pájaro que estaba moribundo a causa del frío y para salvarle la vida lo transformó en un conejo. A partir de esa metamorfosis, la criatura sobrevivió pero, recordando su origen de ave, iba por ahí poniendo huevos. En otras versiones, el conejo decoraba los huevos que ponía y se los entregaba a la diosa como señal de gratitud. De ahí que este ser fantástico que regala huevos de chocolate sea el símbolo de la Pascua en varios países, pero Estados Unidos ha sido el encargado de hacerlo famoso internacionalmente.

Egyesült Államok

A húsvét gyökerei a tavasz és a termékenység istennőjéhez, Eostrehez vezethetőek vissza. A legenda szerint Eostre talált egy madarat, mely a hideg miatt haldokolt és azért, hogy megmentse, nyúllá változtatta. Emiatt az átalakulás miatt a teremtmény túlélte, de emlékezve madár eredetére, mindenfelé tojásokat hagyott. Más változatokban a nyúl díszítette ki az általa rakott tojásokat, és hálája jeleként átadta az istennőnek. Onnantól, hogy ez a fantasztikus lény, aki csokoládétojásokat ad, több országban is a húsvét szimbóluma lett, de az Egyesült Államok volt az, aki nemzetközileg is híressé tette.

Vocabulario = szójegyzék

raíz = gyökér, diosa = istennő, pagana = pogány, primavera = tavasz, fertilidad = termékenység, según = vmi szerint, leyenda = legenda, descubrir = felfedezni, pájaro = madár, causa = ok, frío = hideg, salvar la vida = életet menteni, transformar = átalakítani, criatura = teremtmény, sobrevivir = túlélni, pero = de, recordar = emlékezni, origen = eredet, gratitud = hála, famoso = híres

Francia

El personaje mágico que llena de huevos de chocolate las canastas de los niños franceses no es el conejo de Pascua, sino la campana de Pascua. En muchas regiones de Francia, las campanas permanecen silenciosas a partir del Jueves Santo como una forma de dolor por la muerte de Jesús y tocan las campanas alegres el domingo para anunciar que el Salvador resucitó. Para celebrar este milagro, los niños reciben golosinas de chocolate y algunos regalitos.

Franciaország

A varázslatos karakter, amely a francia gyermekkosarakat csokoládé tojással tölti meg, nem a húsvéti nyuszi, hanem a húsvéti harang. Franciaország számos régiójában a harangok nagy csütörtöktől elcsendesednek, így fejezik ki fájdalmukat Jézus halála miatt, majd vasárnap örömmel harangoznak, hogy bejelentsék, hogy a Megváltó feltámadt. E csoda megünneplésére a gyerekek csokoládé cukorkákat és néhány ajándékot kapnak.

Vocabulario = szójegyzék

personaje = karakter, mágico = varázslatos, canasta = kosár, francés = francia, campana = harang, permanecer = marad, silencioso = csendes, a partir de = tól, től, tocar la campana = harangozni, alegre = boldog, vidám, domingo = vasárnap, anunciar = bejelenteni, resucitar = feltámaszt, milagro = csoda, recibir = kap, golosina = csemege, algunos = néhány, regalo = ajándék

Grecia

Aquí se practica la religión ortodoxa, la cual celebra la Pascua con mucha solemnidad, por lo que la comida es un parte importante de la tradición. Durante la semana previa al Domingo de Resurrección, es decir, el lunes siguiente al Domingo de Ramos, conocida como Megali Evdomada, hay servicios religiosos todos los días y la gente limpia sus hogares para prepararse para la Pascua.
El Jueves Santo se consume un pan especial conocido como tsoureki. El sábado se prepara la magiritsa, una sopa especial de la temporada a base de cordero que se come a media noche. El domingo se celebra con una comida familiar tradicional que incluye platillos como cordero rostizado, una serie de platos diversos que conforman la mezedakia y diversos tipos de ensaladas.

Görögország

Itt az ortodox vallást gyakorolják, amely nagy ünnepélyességgel ünnepli a húsvétot, ezért az étel a hagyomány fontos része. A húsvét vasárnap előtti héten, illetve a virágvasárnapot követő hétfőn, amelyet Megali Evdomada néven ismernek, minden nap vallási szolgáltatások vannak, és az emberek kitakarítják otthonukat, hogy felkészüljenek a húsvétra. Nagycsütörtökön egy különleges, tsoureki néven ismert kenyeret (kalácsot) fogyasztanak. Szombaton elkészül a magiritsa, az évszak különleges bárányalapú levese, melyet éjfélkor fogyasztanak. A vasárnapot hagyományos családi étkezéssel ünneplik, amely olyan ételeket tartalmaz, mint a sült bárány, a mezedákiát alkotó különféle ételek sora és a különféle saláták.

Vocabulario = szójegyzék

religión = vallás, ortodoxa = ortodox, solemnidad = ünnepélyesség, comida = étel, importante = fontos, tradición = hagyomány, semana = hét, lunes = hétfő, servicio = szolgáltatás, gente = emberek, limpiar = takarítani, hogar = otthon, prepararse = felkészülni, pan = kenyér, special = különleges, sábado = szombat, sopa = leves, temporada = idény, cordero = bárány, media noche = éjfél, incluir = tartalmazni, platillo = fogás (étel), rostizado = sült, diversos = különféle

Inglaterra

Una de las tradiciones de Pascua más famosas de este país es el Egg Jarping. Consiste en dos competidores, cada uno con un huevo hervido en la mano, que los chocan uno contra el otro; el dueño del huevo que se estrella, pierde. Esta práctica está tan extendida que existe todo un sistema de reglas que regula la competencia.

Anglia

Az egyik leghíresebb húsvéti hagyomány ebben az országban az Egg Jarping. Két versenyzőből áll, mindegyik egy főtt tojással a kezében, melyeket össze ütköztetnek, az összetört tojás tulajdonosa veszít. Ez a gyakorlat annyira elterjedt, hogy egy teljes szabályrendszer létezik, amely szabályozza a versenyt.

Vocabulario = szójegyzék

competidor = versenyző, hervido = főtt, mano = kéz, dueño = tulajdonos, perder = veszíteni, extendido = elterjedt, regla = szabály, regular = szabályozni

Italia

En Florencia, Italia, la celebración de la Pascua se remonta a la época de la primera cruzada. Se trata del tradicional “Scoppio del Carro”, que consiste en colocar fuegos artificiales en una carreta, la cual es encendida justo enfrente de la hermosa catedral conocida como Il Duomo. El encargado de esto es el arzobispo. Los feligreses rodean el sitio usando trajes típicos del siglo XV, para observar los fuegos artificiales; esta costumbre estaba destinada a invocar una abundante cosecha.

Olaszország

Az olaszországi Firenzében a húsvéti ünnep az első keresztes hadjárat idejére nyúlik vissza. Ez a hagyományos „Scoppio del Carro”, amely abból áll, hogy tűzijátékot tesznek egy szekérre, amely közvetlenül az Il Duomo néven ismert gyönyörű székesegyház előtt gyújtanak meg. Az illetékese az érsek. A plébánosok tipikus 15. századi jelmezeket viselnek a helyszínen a tűzijáték felügyelésére; Ez a szokás a bőséges termést hivatott előidézni.

Vocabulario = szójegyzék

remontar = származik (vhonnan, valamiből), fuegos artificiales = tűzijáték, carreta = szekér, encendido = felgyújtott, égő, hermosa = szép, catedral = katedrális, enfrente = szemben, encargado = illetékes, arzobispo = érsek, feligres = plébános, sitio = helyszín, observar = felügyel, costumbre = szokás, cosecha = termés, abundante = bősége

México

En México, la traición de Judas Iscariote a Jesús, entregándolo a los romanos, es un acto imperdonable. Por este motivo, la Pascua se festeja típicamente con la quema de figuras de cartón con formas demoníacas que representan al apóstol. El objetivo simbólico es que el traidor pague su delito de ese modo. Además de esto, existe otra costumbre conocida como “Sábado de Gloria”, que consiste en que las personas se mojan las unas a las otras usando cubetas, mangueras o globos con agua. Sin embargo, debido a la escasez del preciado líquido, actualmente, mojarse está legalmente prohibido.

Mexikó

Mexikóban megbocsáthatatlan cselekedet Júdás árulása, miszerint átadta Jézust a rómaiaknak. Emiatt a húsvétot általában az apostolt képviselő démon alakú kartonfigurák elégetésével ünneplik. A szimbolikus cél az, hogy az áruló ily módon fizesse meg a bűnét. Emellett létezik egy másik szokás, a „Dicsőség szombata” néven, amely abból áll, hogy az emberek vödrökkel, tömlőkkel vagy lufikkal áztatják el egymást. Mindazonáltal az értékes folyadék szűkössége miatt, jelenleg az eláztatás törvényileg tilos.

Vocabulario = szójegyzék

traición = árulás, entregar = átadni, romanos = rómaiak, acto = cselekedet, imperdonable = megbocsáthatatlan, figuras de cartón = kartonfigurák, apóstol = apostol, mangueras = tömlő, globo = lufi, Sin embargo = mindazonáltal, escasez = szűkösség, preciado = értékes, líquido = folyadék, actualmente = jelenleg, mojar = áztat, legalmente = törvényileg, prohibido = tilos