Tudjátok, hány őslakos törzs él a brazil őserdőkben? Vagy melyik latin-amerikai országban végzik el a legtöbb plasztikai műtétet? Esetleg, hogy Chilében hány aktív vulkán van? Ilyen, és ehhez hasonló érdekességeket hoztam nektek spanyolul, magyarul és szójegyzékkel. Olvassátok, hasznosítsátok, tanuljátok! Szeretettel tőlem nektek!

Colombia: Es el país con más colibrís en el planeta.
Ez az az ország, ahol a legtöbb kolibri található a bolygón.
(país = ország; colibrís = kolibri; planeta = bolygó)

Chile: En Chile hay más de 1.300 volcanes de los cuales 500 están activos, además, casi el 80% de Chile está cubierto de montañas.
Chilében több mint 1300 vulkán található, melyekből 500 aktív, ráadásul Chile csaknem 80% -át hegyek borítják.
(volcanes = vulkán; además = ráadásul; casi = csaknem; está cubierto = borítják; montaña = hegy)

México: El meteorito que probablemente provocó la extinción de los dinosaurios se estrelló, hace 65 millones de años, en lo que actualmente es el pueblo de Chicxulub, en la costa de la península de Yucatán.
A dinoszauruszok kihalását valószínűleg kiváltó meteorit 65 millió évvel ezelőtt zuhant le a mai Chicxulub városában, a Yucatan-félsziget partján.
(probablemente = valószínűleg; extinción = kihalás; hace = ezelőtt; año = év; pueblo = falu, kisváros; costa = part; península = félsziget)

Panamá: Puedes ver el amanecer en la costa Atlántica, luego puedes ir a la costa del Pacífico y ver el atardecer, en el mismo día.
Nézheted a napfelkeltét az Atlanti-óceán partján, majd elmehetsz a Csendes-óceán partjára megnézni a naplementét ugyanazon a napon.
(amanecer = napfelkelte; atardecer = naplemente; mismo día = ugyanaz a nap)

Perú: Por los últimos años Perú ha sido nombrada la capital gastronómica de Latinoamérica. Puede que se deba a que cuentan con 80% de los climas del mundo en su territorio.
Az elmúlt években Perut Latin-Amerika gasztronómiai fővárosának nevezték el. Ennek oka lehet, hogy a világ éghajlatának 80% -a a területén van.
(por los últimos años = az elmúlt években; capital = főváros; territorio = terület)

Venezuela: Ocupa el primer lugar de los países latinos, en haber realizado la mayor cantidad de cirugías plásticas.
A latin országokban az első helyet foglalja el,az elvégzett legtöbb plasztikai műtétet illetően.
(ocupar = elfoglalni; primer = első; lugar = hely; países latinos = latin-amerikai országok; cantidad = mennyiség)

En Hondura Existe un fenómeno llamado “lluvia de pescados”. Luego de caer un fuerte aguacero por 2 o 3 horas y de secarse el agua, se encuentran en las calles peces aún vivos.
Hondurasban van egy jelenség, az úgynevezett „haleső”. 2 vagy 3 órás erős felhőszakadás és a víz kiszáradása után még élő halakat találnak az utcákon.
(existir = létezni; fenómeno = jelenség; lluvia = eső, pescado = hal, luego = később; caer = esni; fuerte aguacero = felhőszakadás; agua = víz; calle = utca; vivo = élő)

Ecuador Fue el primer país en el mundo que otorgó derechos constitucionales a la naturaleza.
Ez volt az első olyan ország a világon, amely alkotmányos jogokat biztosított a természethez.
(derecho = jog; constitucional = alkotmányos; naturaleza = természet)

La amazonia de Brasil cuenta con las tribus indígenas menos conocidas del mundo. Se cree que existen 77 grupos étnicos no contactados aún.
A brazil Amazonas a legkevésbé ismert őslakos törzsekkel rendelkezik a világon. Úgy gondolják, hogy 77 olyan etnikai csoport létezik, amelyekkel még nem vették fel a kapcsolatot.
(la amazonia de Brasil = brazil Amazonas; tribu = törzs; menos cococida = kevésbé ismert; mundo = világ; grupo étnico = etnikai csoport)